Status prawny

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu działa na podstwie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2. Statutu Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu;

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.);

4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. z późn. zm.);

5. Aktu założycielskiego Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu będącego załącznikiem do Uchwały Nr LII/309/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 roku. 

Organem prowadzącym Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu jest Gmina i Miasto Mirosławiec.

Nadzór Pedagogiczny nad Samorządowym Przedszkolem "Słoneczko" w Mirosławcu pełni Kuratorium Oświaty

w Szczecinie. Delegatura w Wałczu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2014 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michalina Lepalczyk
Ilość wyświetleń: 1407
17 marca 2014 13:35 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana treści zakładki.
17 marca 2014 13:09 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana treści zakładki.
17 marca 2014 13:09 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana treści zakładki.