Statut

Wybierz rok

STATUT Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12. Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

STATUT PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 7/2016-2017 Z DNIA 15.11.2016r. Treść statutu w załączniku.

STATUT Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12. Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

STATUT PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 8/2015-2016 Z DNIA 29.08.2016r. Treść statutu w załączniku.

STATUT Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym

STATUT PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2015-2016 Z DNIA 28.08.2015r. Treść statutu w załączniku.

STATUT Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

STATUT PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2/2014-2015 Z DNIA 24.09.2014r. Treść statutu w załączniku.