rok szkolny 2013/2014

Uchwała nr 8/2013-2014 Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przedszkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2014/2015

UCHWAŁA NR 8 / 2013-2014

 Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia przedszkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2014/2015

 Na podstawie :

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009r. Nr 89, poz. 730); 

§ 1. Rada Pedagogiczna zatwierdziła przedszkolny zestaw programów nauczania w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu:

- Z uśmiechem do przedszkola – program adaptacyjny

- Program wychowawczy 2014-2015

- Program profilaktyczny „Żyjmy zdrowo, kolorowo”

- Program zajęć muzyczno – tanecznych „Z muzyką przez cały rok”

- Program edukacji zdrowotnej 2014-2015

- Program współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym

- Program edukacji regionalnej

- „Kolekcja przedszkolaka" Wydawnictwo: Nowa Era

-  Program "Zanim będę uczniem" Wydawnictwo: Edukacja Polska 2009

- "Szkoła coraz bliżej" Wydawnictwo: Nowa Era

- "Szkoła nas woła" - pakiet dla dzieci przygotowujących się do szkoły Wydawnictwo: Nowa Era

- "Szkoła nas woła" - pakiet dla dzieci przygotowujących się do szkoły Wydawnictwo: Nowa Era

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola jako przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Halina Rogowska 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30 czerwca 2014
Dokument wytworzony przez: Rada Pedagogiczna
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2014 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michalina Lepalczyk
Ilość wyświetleń: 1646
13 listopada 2014 13:02 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2014 13:02 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2014 13:01 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)